Onze doelgroep en begeleiding

Boerderij Ons Werk biedt plaats aan 8 tot 10 hulpboeren per dag en is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 15.30 uur. De doelgroep van Boerderij Ons Werk is breed. Er zijn dagelijks 2 begeleiders aanwezig. Zij hebben zowel ervaring met het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking als mensen met gedragsproblematiek. Hulpboeren van 18 tot 80 jaar zijn welkom bij Boerderij Ons Werk. Hulpboer worden met financiering vanuit Persoonsgebonden Buget (PGB) behoort tot de mogelijkheden.

Onze visie

Wij willen voor onze hulpboeren tot een zinvolle daginvulling komen, afgestemd op hun mogelijkheden en passend bij hun interesses. Een daginvulling waarbij de hulpboer zich nuttig en gewaardeerd voelt. Wij zorgen voor oprechte aandacht en tijd voor onze hulpboeren, waarbij we hen stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen en te leren, met ondersteuning van ons waar nodig.

Boerderij Ons Werk werkt met een vast dagprogramma. Dit geeft structuur voor de hulpboeren. Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

  • 9.00 uur   verzorgen van de dieren
  • 10.00 uur pauze
  • 10.30 uur terreinonderhoud / helpen in de boerderijwinkel
  • 12.00 uur lunch
  • 12.45 uur verzorgen van de dieren
  • 14.15 uur pauze
  • 14.30 uur verzorgen van de dieren
  • 15.30 uur naar huis